Inspektorát Ústecký a Liberecký – 14. 4. 2015

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 14. 4. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 4. 2015 na žádost týkající se informace o správním řízení se spol. Globus.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému  se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 24. 3. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 35504/15/2500 týkající se informace o správním řízení se spol. Globus.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 4. 2015 – čj. ČOI 38817/15/2500.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena