Inspektorát Ústecký a Liberecký – 17. 3. 2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 17. 3. 2017: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 3. 2017 na žádost týkající se řízení se společností. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 8. 2. 2017 pod čj. ČOI 20584/17/2400  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se řízení se společností.  Žadateli bylo sděleno, že řízení se společností nebylo dosud ukončeno.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 7. 3. 2017 – čj. ČOI 33281/17/2400.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena