Inspektorát Ústecký a Liberecký – 19. 8. 2016

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 19. 8. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 8. 2016 na žádost týkající se informace o výsledku kontroly u společnosti T.S. Bohemia.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 9. 5. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 57058/16/2500 týkající se informace o výsledku kontroly u společnosti T.S.Bohemia.
Žadateli byla odpověď poskytnuta až po nabytí právní moci rozhodnutí a to elektronicky  dne 11. 8. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  – čj. ČOI 100521/16/2500.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena