Inspektorát Ústecký a Liberecký – 19. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 100753/21/2400 ze dne 3. 8. 2021 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb. 
Žadateli byly informace zaslány elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2021 – čj. ČOI 103927/21/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena