Inspektorát Ústecký a Liberecký – 21. 2. 2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 21. 2. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 2. 2017 na žádost týkající se informace o tom, jak by probíhalo kontrolní převážení stanoveného měřidla u dvou společností. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 27. 1. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 14465/17/2500 týkající se informace o tom, jak by probíhalo kontrolní převážení stanoveného měřidla u dvou společností.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky, resp. žádost byla rozhodnutím odmítnuta,  dne 10. 2. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  – čj. ČOI 19029/17/2500.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena