Inspektorát Ústecký a Liberecký – 21. 4. 2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 21. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 4. 2017 na žádost týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 31. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 48267/17/2400 týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  – čj. ČOI 52407/17/2400.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena