Inspektorát Ústecký a Liberecký – 26. 3. 2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 3. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti Super – čtyřkolky.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 1. 3. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 30619/18/0100 týkající se kontroly u společnosti Super – čtyřkolky.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) datovou schránkou dne 15. 3. 2018 – čj. ČOI 36630/18/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena