Inspektorát Ústecký a Liberecký – 26. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 62874/22/2400  ze dne 9. 5. 2022 týkající se kontrol výrobku lahev na šlehačku. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 20. 5. 2022 –  čj. ČOI 67839/22/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena