Inspektorát Ústecký a Liberecký – 29. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 21. 3. 2019 na žádost týkající se kontroly u společnosti Český spotřebitelský servis energií, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 13. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 36184/19/2500 týkající se kontroly u společnosti Český spotřebitelský servis energií, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 3. 2019 – čj. ČOI 39717/19/2500

 

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena