Inspektorát Ústecký a Liberecký – 4. 4. 2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 4. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 3. 2017 na žádost týkající se informace o výsledku kontroly u cestovní kanceláře v Liberci. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 18. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 41705/17/2500 týkající se informace o výsledku kontroly u cestovní kanceláře v Liberci.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 3. 2017 (ke stažení ZDE  ve formátu PDF)  – čj. ČOI 43104/17/2500. 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena