Inspektorát Ústecký a Liberecký – 4. 6. 2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 5. 2018 na žádost týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 24. 5. 2018 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 65861/18/2400 týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 5. 2018 – čj. ČOI 68716/18/2400.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena