Inspektorát Ústecký a Liberecký – 8. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 8367/21/2400 ze dne 18. 1. 2021 týkající se likvidace zabaveného zboží porušujícího ochrannou známku společnosti Sanrio Company Ltd.  Zničení výrobku porušujícího některá práva duševního vlastnictví bylo provedeno na základě rozhodnutí o zabrání a zničení výrobku ve smyslu ust. § 7b odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Zničení proběhlo 20. 10. 2010  a 4. 8. 2011 rozdrcením v drtičce a překrytím vrstvou komunálního odpadu s následným uhutněním na skládce komunálního odpadu společnsoti Celio a. s. Most.   
Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 1. 2. 2021 –  čj. ČOI 14965/21/2400.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena