Inspektorát Ústecký a Liberecký – 8. 8. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 7. 2017 na žádost týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 3. 7. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 91106/17/2400 týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 7. 2017, čj. ČOI 101144/17/2500.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena