Plzeňský a Karlovarský – 23. 6. 2017

Plzeňský a Karlovarský  – 23. 6. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol v provozovnách provozujících hostinskou činnost v Karlovarském kraji v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 a poskytnutí protokolů o kontrole a rozhodnutí o uložených sankcích v případech, kdy byla kontrola provedena opakovaně. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 75423/17/2200, týkající se  kontrol v provozovnách provozujících hostinskou činnost v Karlovarském kraji v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 a poskytnutí protokolů o kontrole a rozhodnutí o uložených sankcích v případech, kdy byla kontrola provedena opakovaně. Informace byly žadateli poskytnuty včetně informace o tom, jak jsou kontroly plánovány a kdy a proč jsou kontroly u jednoho subjektu realizovány opakovaně. Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka dne 9. 6. 2017 –  čj. ČOI 78584/17/2200.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena