Prošetřovatel

Prošetřovatel

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, je zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení. Prošetřovatel řeší pouze oznámení na protiprávní jednání pracovníků úřadu – České obchodní inspekce.

Funkci prošetřovatelů ČOI plní na základě ustanovení služebního orgánu (ústředního ředitele ČOI) JUDr. Ing. Pavel Novotný a Ing. Josef Hrubý. Prošetřovatel neřeší podání spotřebitelů týkající se jednání obchodníků (prodejců).

Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu prošetřovatel ČOI, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je označena „Oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání ve smyslu NV č. 145/2015 Sb.“ a je umístěna u hlavního vstupu do budovy České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Oznámení je také možno prostřednictvím elektronické pošty zaslat na adresu prosetrovatel@coi.cz. Tato adresa neslouží pro odeslání podání, dotazů, podnětů ke kontrole apod., k tomu je určena e-podatelna. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronické pošty bude kontrolován a vybírán každý pracovní den.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena