Oznámení o možnosti převzít písemnost ze dne 2.11.2017

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích, jako příslušný správní orgán podle § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon č. 634/1992 Sb.“) k projednání správního deliktu dle ust. § 24 odst. 7 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb. oznamuje možnost převzít písemnost:

Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina, se sídlem v Českých Budějovicích, oznamuje, že pro příjemce (neznámá osoba 3x) je připraveno …..

Oznámení o možnosti převzít písemnost……. (neznámá osoba 7x) vyvěšené dne 2. 11. 2017

Vyvěšeno od 2. 11. 2017 do 17. 11. 2017.

 


2017-11-02-nezn-osoba-7x-jv (pdf, 206,00 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena