Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – účetní

Tento druh práce je zařazen do 9. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: účetní - platová třída T9 Oddělení účtárny Ústředního inspektorátu ČOI. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Místo výkonu práce je Praha.

Náplň práce
* zpracování vybraných účetních agend organizační složky státu
* práce s účetním systémem EIS JASU

Požadavky
* středoškolské vzdělání s maturitou a základní znalosti v oblasti účetnictví
* znalost práce v MS OFFICE (Word, Excel)
* schopnost samostatné práce
* schopnost učit se novým věcem a přizpůsobivost změnám
* schopnost týmové práce
* práci na plný úvazek
* pečlivost, smysl pro zodpovědnost, čistý trestní rejstřík

Výhodou je
* zájem učit se novým věcem a rozšiřovat svoji kvalifikaci
* zkušenosti s účetnictvím státních organizací
* praxe ve státní správě
* znalost ekonomického informačního systému EIS JASU

Nabízíme
* stabilitu a zázemí moderní státní organizace
* platovou třídu 9 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1 osobní příplatek a odměny
* pracovní smlouvu na dobu neurčitou
* zajímavou pracovní příležitost a příjemné pracovní zázemí v centru Prahy
* tým kolegů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi své znalosti sdílí s ostatními
* pružnou pracovní dobu
* možnost dalšího vzdělávání
* 25 dnů dovolené
* v případě potřeby možnost občasné práce z domova
* 5 dnů indispozičního volna ročně
* stravenky
* příspěvek na sport, kulturu, rekreaci nebo penzijní připojištění

* TERMÍN NÁSTUPU: dle dohody

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
   znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
   též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 30. 8. 2020 osobně nebo poštou v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – účetní“ na adresu sídla organizace:

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na emailové adresy:
pmaly@coi.cz,  smacurkova@coi.cz

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena