Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – investiční referent

Tento druh práce je zařazen do 11. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: investiční referent – 11 platová třída - oddělení rozpočtu a správy majetku Odboru ekonomického ústředního inspektorátu ČOI. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Místo výkonu práce je Praha.

Náplň práce
• metodické řízení a organizace správy nemovitého majetku ČOI
• vedení technické dokumentace k objektům ČOI
• veřejné zakázky malého rozsahu související se správou budov
• výkon činnosti správce budovy
• metodické řízení a odpovědnost za správu autoprovozu ČOI
• výkon správy autoprovozu ústředního inspektorátu ČOI
• řízení služebních motorových vozidel

Požadavky
• ukončené minimálně středoškolské vzdělání technického (nejlépe stavebního) nebo ekonomického směru
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• velmi dobrá práce s PC
• organizační a komunikační schopnosti
• loajalita, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita
• občanská bezúhonnost

Výhodou je
• statut osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a BOZP
• praxe ve státní správě nebo samosprávě
• praxe v oblasti správy budov a vozového parku
• orientace v oblasti veřejných zakázek
• znalost Ekonomického informačního systému JASU CS

Nabízíme
• stabilitu a zázemí moderní státní organizace
• platovou třídu 11 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č. 1 osobní příplatek a odměny
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• zajímavou pracovní příležitost a příjemné pracovní zázemí v centru Prahy
• tým kolegů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi své znalosti sdílí s ostatními
• pružnou pracovní dobu
• možnost dalšího vzdělávání
• 25 dnů dovolené
• v případě potřeby možnost občasné práce z domova
• 5 dnů indispozičního volna ročně
• stravenky
• příspěvek na sport, kulturu, rekreaci nebo penzijní připojištění
• TERMÍN NÁSTUPU: 1. 8. 2021 nebo dle dohody

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 3. 7. 2021 osobně nebo poštou v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – investiční referent“ na adresu sídla organizace: Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na emailové adresy:
pmaly@coi.cz, smacurkova@coi.cz

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena