Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referent/ka společných správních činností Odboru ekonomického ústředního inspektorátu ČOI se sídlem v Praze

Tento druh práce je zařazen do 9. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: referent/ka společných správních činností – platová třída T 9 Odbor ekonomický Ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Místo výkonu práce je Praha. Nástup do pracovního poměru: dle dohody.

Náplň práce:

a) zabezpečení a podpora provozu kanceláře ředitele Odboru
b) vyřizování pošty vč. zabezpečení činností spisové služby (přijímání a odesílání dokumentů, příprava pro skartační řízení)
c) měsíční zpracování evidence docházky
d) organizačná zajišťování porad (vč. zápisů) a seminářů
e) asistence při formální úpravě vnitřních předpisů (MS Word)
f) objednávky a vedení skladu kancelářských potřeb
g) evidence náhradního plnění
h) objednávky tiskovin
i) vyřizování reklamací služebních mobilních telefonů;

Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
b) velmi dobrá práce s PC (zejména MS Word a Excel)
c) organizační a komunikační schopnosti
d) loajalita, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita
e) občanská a trestní bezúhonnost;

Nabízíme:
• stabilitu a zázemí moderní státní organizace
• platovou třídu 9 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č. 1 osobní příplatek a odměny
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• zajímavou pracovní příležitost a příjemné pracovní zázemí v centru Prahy
• tým kolegů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi své znalosti sdílí s ostatními
• pružnou pracovní dobu
• možnost dalšího vzdělávání
• 25 dnů dovolené
• v případě potřeby možnost občasné práce z domova
• 5 dnů indispozičního volna ročně
• stravenky
• příspěvek na sport, kulturu, rekreaci nebo penzijní připojištění
• TERMÍN NÁSTUPU: 1. 10. 2021 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) datum a podpis;

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 15. 9. 2021 osobně nebo poštou v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – referent/ka společných správních činností“ na adresu sídla organizace: Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na emailové adresy:
pmaly@coi.cz, smacurkova@coi.cz

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou nebudou u neúspěšných kandidátů zasílány automaticky zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena