Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – Účetní pracoviště Praha

Tento druh práce je zařazen do 9. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: účetní - platová třída T9 Oddělení účtárny Ústředního inspektorátu ČOI. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Místo výkonu práce je Praha.

Náplň práce
• vedení účetní agendy včetně sestavování účetních závěrek
• evidence vyměřených pokut
• vedení saldokonta pohledávek
• vedení agendy cestovních příkazů
• účtování majetku
• likvidace investičních faktur

Požadavky
• ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru s odpovídající praxí
• znalost podvojného účetnictví
• znalost práce v MS OFFICE (Word, Excel)
• schopnost samostatné práce
• schopnost učit se novým věcem a přizpůsobivost změnám
• schopnost týmové práce
• práci na plný úvazek
• pečlivost, smysl pro zodpovědnost, čistý trestní rejstřík

Výhodou je
• znalost účetnictví a rozpočetnictví organizačních složek státu
• znalost ekonomického SW EIS JASU
• znalost problematiky integrovaného systému státní pokladny

Nabízíme
• stabilitu a zázemí moderní státní organizace
• platovou třídu 9 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1, osobní příplatek
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• zajímavou pracovní příležitost a příjemné pracovní zázemí v centru Prahy
• tým kolegů, kteří jsou profesionály ve svém oboru a rádi své znalosti sdílí s ostatními
• pružnou pracovní dobu
• možnost dalšího vzdělávání
• 25 dnů dovolené
• v případě potřeby možnost občasné práce z domova
• 5 dnů indispozičního volna ročně
• stravenky
• příspěvek na sport, kulturu, rekreaci nebo penzijní připojištění
• TERMÍN NÁSTUPU: 1. října nebo dle dohody

K přihlášce připojte tyto doklady:

a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 31. 8. 2022 osobně nebo poštou v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – účetní“ na adresu sídla organizace: ČOI, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na emailové adresy:
pmaly@coi.cz, tumova@coi.cz

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena