Oznámení ze dne 6. 8. 2018 o možnosti převzít písemnost

Česká obchodní inspekce, inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě, oznamuje, že pro příjemce Slavomíra Sobinovského je připraveno .....

Oznámení o možnosti převzít písemnost vyvěšené dne 6. 8. 2018
Oznámení bude vyvěšeno do 21. 8. 2018


2018-08-06-ver-vyhl-Slavomir-Sobinovský-om (pdf, 310,32 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena