Ochranné přilby pro sportování jen s označením a návodem

(Praha, 26. duben 2016) Do projektu zaměřeného na kontrolu přileb pro cyklistiku, jízdu na skateboardu a kolečkových bruslích byly zapojeny všechny regionální inspektoráty České obchodní inspekce. V průběhu 183 kontrol inspektoři ověřovali vybavení těchto osobních ochranných pomůcek označením shody CE a návodem v českém jazyce a také kontrolovali, zda návod obsahuje identifikační údaje o výrobci a další potřebné informace. Porušení povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky bylo zjištěno v plné pětině kontrol. „Že kontroly těchto osobních ochranných prostředků, jejich povinného značení a vybavení návody nejsou zbytečné, prokázaly výsledky dozorové akce. Proto bych chtěl spotřebitelům doporučit, aby nekupovali neznačené přilby bez českých návodů. A aby se při sportovních aktivitách v zájmu svého zdraví pokyny k bezpečnému používání těchto výrobků také řídili,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena