Padělky -1. Q 2015

(Praha, 30. červen 2015) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik nabídkou nebo prodejem výrobků či služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví jak na základě podání majitelů práv duševního vlastnictví, tak i s využitím vlastních poznatků nebo podání spotřebitelů. Kromě prodeje padělků a rozmnoženin však zjišťuje na trhu při těchto kontrolách průběžně i řadu dalších nedostatků. V 1. čtvrtletí prokázali inspektoři porušení některých práv duševního  vlastnictví v průběhu 69 kontrol ze 436 provedených (15,8 %). Celkově však byly nedostatky zjištěny u dvou třetin prodejců. Zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob bylo 1832 kusů padělků za téměř 3,6 milionu korun, což je hodnota zajištěného zboží vyčíslená v cenách originálů. V hodnoceném období bylo pravomocně uloženo 338 pokut v souhrnné výši 2,4 milionu korun.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena