Padělky pod stromečkem?

(Ústí nad Labem, Brno, 20. prosinec 2013)  V rámci monitorování nabídky vánočního sortimentu na stálých tržištích sledují inspektoři České obchodní inspekce také prodej výrobků, které porušují některá práva duševního vlastnictví, neboť právě v tomto období lze předpokládat zejména zájem zahraničních spotřebitelů o koupi padělků zboží luxusních značek. Tento předpoklad se potvrdil v minulých dnech při dvou kontrolních akcích, a to na jak na tržišti v severočeském Hřensku, tak i v tržnici ASIA BAZAR v jihomoravských Hatích. Inspektoři zabrali celkem 405 kusů různých výrobků a značek. Jednalo se o padělky textilního i galanterního zboží a hodinek zejména chráněných značek Louis Vuitton, Gucci, Rado, Adidas, a také o nedovolené kopie hraček a CD nosičů. Jejich prodejem by majitelům práv vznikla škoda odhadnutá na více než 1,5 milionu Kč. Po vypracování odborných posudků budou s kontrolovanými osobami zahájena správní řízení, v nichž bude rozhodnuto o výši pokuty, propadnutí zboží a jeho následné likvidaci či předání k humanitárním účelům. 

Hřensko, 9. 12. 2013

Dne 9. prosince provedli inspektoři z Ústí a Liberce v příhraniční obci Hřensko v rámci společné akce celkem 14 kontrol, při kterých bylo zajištěno 29 kusů výrobků porušujících některá práva k duševnímu vlastnictví. Jednalo se o padělky textilních výrobků Louis Vuitton, hodinek (Ferarri, Gucci, Rado, Adidas) a napodobeniny CD nosičů v celkové hodnotě 553 000 Kč. Zajištěné zboží bylo uloženo mimo dosah kontrolovaných (neznámých) osob a po nabytí právní moci rozhodnutí bude zlikvidováno.

Další nedostatky byly zjištěny při prodeji textilních výrobků a obuvi, kdy prodejci nezajistili splnění informačních povinností (ocenování zboží, materiálové složení, způsob ošetření výrobků), nevydali na vyžádání řádný doklad o zaplacení výrobku, příp. nesprávně účtovali. Za zjištěná porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo uloženo celkem 5 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 5500 Kč. 

V den kontrolní akce nebyl prodej pyrotechnických předmětů ani vánočního sortimentu zjištěn.

Hatě, 16. 12. 2013

Kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce se sídlem v Brně  probíhala za účasti příslušníků Cizinecké policie.  Na tržnici ASIA BAZAR v Hatích zkontrolovali 16. prosince 13 prodejních stánků, v nichž  zjistili prodej, nabídku a skladování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Zajistili celkem 376 ks padělků textilních oděvů, galanterie a hraček, jehož hodnota by v cenách originálů byla téměř 1 milion korun (998 290 Kč).

Po ukončení šetření a vypracování odborných posudků potvrzujících zajištění padělků chráněných značek bude s kontrolovanými osobami zahájeno správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto o výši pokuty, propadnutí zboží a jeho následné likvidaci či předání k humanitárním účelům.


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena