PHM duben 2015

(Praha, 25. květen 2015) Rozbory vzorků motorových paliv odebraných u čerpacích stanic v průběhu měsíce dubna prokázaly odchylky od jakostních norem u 7 vzorků: 2 vzorků motorové nafty, 2 vzorků směsného paliva, 2 vzorků FAME a 1 vzorku LPG pro pohon. Oproti měsíci březnu tak byly zjištěny nedostatky u více než dvojnásobku vzorků, tj. u 3 % z nich. Dobrá zpráva pro motoristy je, že v průběhu dubna nebyl zachycen ani jeden vzorek nejakostních automobilových benzinů a u motorové nafty bylo zaznamenáno zlepšení. Zákaz prodeje vydala Česká obchodní inspekce ve 4 případech, a to na 49,5 tisíc litrů pohonných hmot za více než 1,5 milionu Kč.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-05-25-phm-duben-priloha-1-4-15.xls (, 42,50 KB)

2015-05-25-phm-duben-priloha-4-15.xls (, 42,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena