PHM – duben

(Praha, 25. květen 2016) V dubnu odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole u čerpacích stanic celkem 224 vzorků pohonných hmot, z nichž 4 nevyhověly jakostním ukazatelům stanoveným příslušnými technickými normami. Oproti měsíci březnu 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení poměru nejakostních paliv, a to z 1,5 % na 1,8 %. Tzv. nedbalostní odchylky byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a jednoho vzorku FAME. Neshoda s příslušnou normou byla zjištěna ve všech případech v jakostním parametru bod vzplanutí. Nedodržení stanoveného limitu bodu vzplanutí signalizuje kontaminaci pohonné hmoty nežádoucí příměsí, v případě motorové nafty například benzinem. Zákaz prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů, vydali inspektoři v měsíci dubnu ve dvou případech, a to na 9 071,9 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 213 062 Kč.

 Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2016-05-23-phm-duben-priloha1-01-04-16.xls (, 42,00 KB)

2016-05-23-phm-duben-priloha2-04-16.xls (, 41,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena