PHM – říjen

(Praha, 23. listopad 2015) Série minimálního počtu zachycených nejakostních vzorků pohonných hmot pokračovala i v říjnu, kdy byly z 216 odebraných a kontrolovaných vzorků zjištěny odchylky od jakostních norem u dvou z nich. Jeden vzorek automobilového benzínu nevyhověl v jakostním parametru „oktanové číslo“ a kontrolovaná motorová nafta nedosáhla minimální hodnoty v bodu vzplanutí. I přesto se říjen zařadil jako čtvrtý k těm měsícům letošního roku, kdy poměr zachycených nejakostních vzorků motorových paliv nepřesáhl 1 % z počtu odebraných.  

  Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-11-23-phm-rijen-priloha-1-10-15.xls (, 44,50 KB)

2015-11-23-phm-rijen-priloha-10-15.xls (, 41,50 KB)

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena