Počet kontrol paliv roste – zjištěná porušení jsou závažná

Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v říjnu 2012

(Praha, 28. listopad 2012) Počet vzorků paliv odebraných u čerpacích stanic na celém území České republiky roste. V průběhu října bylo laboratorně zkontrolováno celkem 396 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85. Jakostním požadavkům příslušných norem nevyhovělo celkem 5 vzorků. Vzhledem k velkému zájmu široké veřejnosti o jakost tohoto sortimentu, informuje Česká obchodní inspekce průběžně nejen o výsledcích kontrol, ale v souladu se zákonem také zveřejňuje pravomocná rozhodnutí o pokutách uložených distributorům pohonných hmot prostřednictvím www.coi.cz.Při opakovaných zjištění u stejných subjektů budeme kromě uložení pokuty při horní hranici zákonem stanoveného limitu navrhovat odebrání živnostenských listů. Takoví podnikatelé nemají na českém trhu místo,“ řekl Jan Štěpánek, ústřední ředitel ČOI.

Přílohy:
1128 TZ Kontrola jakosti pohonných hmot říjen 2012 (ve formátu Word-97)

1128 Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot říjen 2012 (ve formátu MS-Excel)
1128 Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – říjen 2012 (ve formátu MS-Excel)
1128 Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO říjen 2012 (ve formátu MS-Excel)

 


Celá zpráva zde:

1128-tz-pohonne-hmoty-rijen2012.doc (, 50,00 KB)

1128-monitoring-a-sledovani-jakosti-ph-rijen-2012.xls (, 42,00 KB)

1128-monitoring-a-sledovani-jakosti-ph-leden-rijen2012.xls (, 44,50 KB)

1128-porovnani-celkovych-vysledku-s-vysledky-clenskych-firem-cappo.xls (, 35,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena