Poctivost prodejců na Matějské pouti – 50 %

(Praha, 20. březen 2012) Matějská pouť nejsou pouze atrakce, ale také stánky plné pouťových sladkostí, drobností pro radost, dárků a upomínkových předmětů. Proto se v sobotu vydali na pražské Výstaviště také inspektoři České obchodní inspekce.

Nelákaly je však adrenalinové atrakce, ale právě nejrůznější stánky, u nichž kontrolovali, jak prodejci plní informační povinnosti a zda respektují zásady poctivého prodeje. Při kontrolách stánků s občerstvením a suvenýry zjistili, že plná polovina z nich si s dodržováním zákonů hlavu neláme. A tak skóre poctivých a nepoctivých stánkařů na matějské pouti bylo 1 : 1.

Při sobotních kontrolách 14 stánků inspektoři zjistili, že ve dvou případech nevydal prodejce na žádost spotřebitele doklad o koupi, 3 prodávající používali měřidla bez platného úředního ověření a další neseznámil  spotřebitele s cenou prodávaných výrobků.  Ve stánku s textilem chyběly u výrobků informace o materiálovém složení a údržbě v českém jazyce.

Opatření a sankce

Na textilní výrobky bez náležitého označení byl vydán zákaz dalšího prodeje do doby zjednání nápravy. Za používání měřidla bez platného úředního ověření uložili inspektoři ve dvou případech blokovou pokutu v celkové výši 1500 Kč. Porušení zjištěná u  pěti dalších  kontrolovaných osob budou předmětem správního řízení o uložení pokuty.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

0320-tz-matejska-pout-2012.doc (, 8,27 MB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena