Podezření na úmyslnou manipulaci u tří vzorků paliv

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v březnu 2014

(Praha, 17. duben 2014) Pracovníci České obchodní inspekce v březnu 2014 pokračovali v monitorování jakosti pohonných hmot nabízených čerpacími stanicemi. Požadavkům technických norem nevyhovělo 5 vzorků z celkem 242 vzorků motorových paliv odebraných na trhu a předaných k laboratorní kontrole.  Tzv. provozní odchylky z důvodu nedbalosti byly zjištěny u dvou vzorků benzinů. V případě nadlimitního obsahu síry, zjištěného u dvou vzorků LPG pro pohon, a oxidační nestability jednoho vzorku benzinu, se jednalo o závažné odchylky, které mohly vzniknout v důsledku výrobní vady, případně úmyslnou manipulací s palivem. Se všemi kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení o uložení pokuty.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-04-17-tz-pohonne-hmoty-brezen2014.doc (, 127,50 KB)

2014-04-17-tz-pohonne-hmoty-03-2014.xls (, 41,50 KB)

2014-04-17-tz-pohonne-hmoty-01az03-2014.xls (, 42,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena