Pohonné hmoty – březen 2015

(Praha, 27. březen 2015) Vzorky motorových paliv odebraných u čerpacích stanic v průběhu měsíce března vykázaly odchylky od jakostních norem pouze u 3 vzorků motorové nafty. Odebráno bylo celkem 237 vzorků motorových paliv, z nichž nevyhověly technickým normám 3 vzorky, tj. 1,3 % z nich. Celkový poměr zjištěných nedostatků je tedy stejný jako v předchozích dvou měsících. Zákaz prodeje uložila Česká obchodní inspekce do doby zjednání nápravy na téměř 9 tisíc litrů nejakostní motorové nafty za cca 286 000 Kč u dvou čerpacích stanic. S kontrolovanými subjekty, jejichž pohonná hmota nevyhověla limitům stanoveným příslušnou normou, je vedeno správní řízení o uložení sankce. Po nabytí právní moci budou rozhodnutí o pokutě zveřejněna na webu ČOI

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-04-27-tz-phm-priloha-1-3-15.xls (, 41,50 KB)

2015-04-27-tz-phm-priloha-2-3-15.xls (, 41,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena