Pohonné hmoty v prosinci: nevyhověly vzorky LPG a nafty

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v prosinci 2013)

(Praha, 14. leden 2014)  V prosinci bylo odebráno ke kontrole jakosti celkem 166 vzorků benzinů, motorové nafty, směsného paliva, FAME, LPG pro pohon, CNG a etanolu, z nichž nevyhovělo technických předpisům 5 vzorků paliv, tj. 3 %. Jakostní limity nesplnily tři z odebraných vzorků LPG, které vykázaly až trojnásobné překročení limitního obsahu síry. U takto vysokých odchylek od normy lze předpokládat, že jsou důsledkem výrobní vady nebo bylo s tímto motorovým palivem úmyslně manipulováno. Nadlimitní obsah síry ve dvou vzorcích LPG zjistila Česká obchodní inspekce již v listopadu. U motorové nafty nevyhověly bodem vzplanutí dva vzorky: tento ukazatel jakosti byl v jednom případě 49 °C a ve druhém 47 °C, zatímco příslušná technická norma stanoví nejméně 53 °C. Nižší hodnota bodu vzplanutí představuje často zjišťovanou sezónní odchylku od normy zejména v období přechodu provozovatelů čerpacích stanic na tzv. zimní naftu.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97) a přílohy (MS-Excel 97) ke stažení:


Celá zpráva zde:

140114-tz-pohonne-hmoty-prosinec-2013.doc (, 76,00 KB)

phm-12-2013.xls (, 41,50 KB)

phm-1az12-2013.xls (, 44,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena