Pohřební služby pozůstalé klamou a také šidí

(Praha, 21. září 2015) Výsledky kontrol provedených v období od 1. dubna do 30. června 2015 v provozovnách pohřebních služeb potvrdily správnost rozhodnutí, pokračovat v této kontrolní akci i ve 3. čtvrtletí. Přestože se ve většině případů nejednalo o závažná porušení, zjistili inspektoři nedostatky v téměř 45 % kontrol. Nejčastěji porušovali prodávající povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele tím, že nevyplnili řádně objednávku služeb a doklady o zakoupení výrobku, neposkytli spotřebiteli úplné a pravdivé informace o uplatnění a rozsahu práv z vadného plnění, tj. o reklamaci, nebo je neinformovali o tom, kde reklamaci uplatnit. „Poskytovatelé pohřebních služeb by měli být vůči pozůstalým, kteří si objednávají tyto služby, ohleduplní a nezneužívat jejich těžké situace tím, že neposkytnou řádné informace nebo účtují objednané služby v jejich neprospěch. Takové jednání není jen protiprávní, ale i neetické. Vzhledem k vysokému poměru zjištění pokračuje kontrolní akce v pohřebních službách až do konce září,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena