Pokuta 1,4 mil. Kč za nejakostní benzin pro PAP OIL

(Praha, 4. září 2013)  Ústřední inspektorát České obchodní inspekce rozhodl o odvolání společnosti PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., proti pokutě 1 500 000 Kč, která jí byla uložena za opakovaně zjištěný prodej nejakostního benzinu na čerpací stanici v Černošíně. Ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský pokutu po přihlédnutí k námitkám postižené společnosti snížil na 1 400 000 Kč. Jedná se o nejvyšší pokutu pravomocně uloženou v roce 2013 za prodej nejakostních paliv.

Společnosti PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., se sídlem Drnovská 1042/28, Praha 6, byla dne 10. 5. 2013 ředitelem Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského uložena pokuta poté, co výsledky laboratorních rozborů dvou odebraných vzorků benzinu BA SUPER 95 prokázaly porušení jakosti stanovené technickou normou, a to v několika různých parametrech. Nejakostní vzorky byly odebrány u čerpací stanice PAP OIL v Černošíně 26. 2. 2013 a opětovně 6. 3. 2013. Rozhodnutím orgánu prvního stupně, tedy regionálního inspektorátu ČOI, byla kontrolované osobě pro porušení zákona o pohonných hmotách (§ 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb.), uložena pokuta ve výši 1 500 000 Kč.

Společnost PAP OIL se proti rozhodnutí Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského i proti výši pokuty odvolala. Po přezkoumání všech předložených písemných materiálů odvolací orgán (kterým je ústřední ředitel ČOI), neshledal v předchozím řízení žádné procesní vady a dospěl k závěru, že správní orgán prvního stupně nepochybil ani při právním hodnocení předmětné věci, když dospěl k závěru, že se kontrolovaná společnost uvedeného správního deliktu skutečně dopustila a tento delikt jí byl bezpečně prokázán. Odvolací orgán však přesto shledal důvody pro snížení uložené pokuty. Rozhodnutím ústředního inspektorátu ČOI byla uložená pokuta snížena na 1 400 000 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. září 2013.

Zjištěná porušení předepsané jakosti vzorků pohonných hmot odebraných u ČS PAP OIL v Černošíně:

Společnost porušila § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že dne 26. 2. 2013 ve své provozovně „čerpací stanice PAP OIL“, Černošín, prodávala pohonnou hmotu BA 95 Super, která nevyhovovala požadavkům na jakost dle ČSN EN 228 (2009) – BS, konkrétně v ukazateli „destilační zkouška – konec destilace“ (zjištěno 270,3 °C; max. povolená hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214°C), „oktanové číslo motorovou metodou“ (zjištěno 84; min. požadovaná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5), „oktanové číslo výzkumnou metodou“ (zjištěno 93,9; min. požadovaná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6).

Dále dne 6. 3. 2013 v téže provozovně prodávala pohonnou hmotu BA 95 Super, která nevyhovovala požadavkům na jakost dle ČSN EN 228 (2009) – BS, konkrétně v ukazateli „destilační zkouška – konec destilace“ (zjištěno 229,7 °C; max. povolená hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214°C), „oktanové číslo motorovou metodou“ (zjištěno 84,2; min. požadovaná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 84,5), „oktanové číslo výzkumnou metodou“ (zjištěno 94,4; min. požadovaná hodnota při zahrnutí nejistoty měření 94,6).

Plné znění rozhodnutí (ve formátu PDF) si můžete stáhnout kliknutím ZDE.

Další informace Vám ochotně poskytne tiskový mluvčí ČOI na adrese mluvci@coi.cz nebo telefonicky na čísle 731 553 922.

 


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena