Pokuty na hřišti i v restauracích

(Zpráva z mimořádné akce ČOI v rámci Super Cup UEFA v Praze)

(Praha, 3. září 2013)  Nesprávné míry, neseznámení s cenou, předražené účty a neověřená měřidla – to jsou nejčastější nedostatky, s nimiž se setkali inspektoři České obchodní inspekce při kontrolách v období konání utkání Super Cup UEFA 2013. A tak zatímco se fotbalové týmy i fanoušci chystali na fotbalový svátek do Prahy, inspektoři už rozdávali „trestné body“ – pokuty za „fauly“ v restauracích, prodejnách potravin, suvenýrů i textilního zboží. V období od 26. do 31. srpna zkontrolovali celkem 163 provozoven a porušení zjistili v 62 z nich, tj. ve 38 % z kontrolovaného počtu. „To není zejména pro české pohostinství dobrá vizitka a poškozuje to image Česka v zahraničí. Výsledky akce považuji za neuspokojivé také proto, že jsme zvýšený počet kontrol předem avizovali, takže podnikatelé s nimi mohli počítat,“ zhodnotil výsledky kontrolní akce Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. 

Na mimořádné kontrolní akci v období od 26. do 31. srpna se kromě inspektorů z Inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy podíleli také kontrolní pracovníci z dalších inspektorátů ČOI, a to ústeckého, plzeňského, jihočeského, královéhradeckého a brněnského. Kontroly byly zaměřeny na dodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele v těch částech Prahy, kde byl předpokládán největší pohyb návštěvníků fotbalového utkání. Inspektoři ověřovali poctivost prodeje, zejména správnost účtování a podávání deklarovaných měr u nápojů a pokrmů, a také kontrolovali prodej zboží s fotbalovou tématikou, kde byl předpoklad prodeje padělků, tj. porušení některých práv duševního vlastnictví. Současně byla monitorována turisticky exponovaná místa v centru Prahy, kde také mohlo docházet k prodeji padělků s fotbalovou tématikou.

Zjištěná porušení

Porušení některého z právních předpisů dozorovaných ČOI bylo zjištěno v 62 případech. Nejčastěji se jednalo o tyto nedostatky:

  • používání neověřených měřidel (25 případů),
  • nedodržení deklarované míry podaných nápojů (22 případů),
  • neseznámení spotřebitele s cenou zboží nebo služby (6 případů),
  • nevystavení řádného dokladu o zakoupení zboží na žádost spotřebitele (4 případy),
  • nesprávné účtování v neprospěch spotřebitele (3 případy),
  • prodej 2 druhů fotbalových dresů a 2 druhů fotbalových šál, porušujících práva duševního vlastnictví (1 případ). Padělky byly následně zajištěny mimo dosah kontrolované osoby.

Uložená opatření

Užívání měřidel bez platného ověření inspektoři zakázali do doby zjednání nápravy. Za méně závažná porušení bylo uloženo na místě 17 pokut v celkové výši 29 000 Kč. V dalších případech bude porušení právních povinností ze strany kontrolovaných osob řešeno ve správním řízení.

Zajištěno bylo celkem 7 ks výrobků, porušujících některá práva duševního vlastnictví. Cena originálních výrobků byla vyčíslena na 24 000 Kč.


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena