Pokuty „šmejdům“ přes 21 milionů

(Závěrečná zpráva za rok 2013)

(Praha, 18. únor 2014)  Vyhodnocení celoroční kontrolní činnosti České obchodní inspekce, zaměřené na smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání, zejména na tzv. předváděcí akce, potvrdilo, že tato forma prodeje patřila v roce 2013 v České republice k nejproblémovějším. A to jak vzhledem k agresivitě některých prodejců či nabídce produktů sporné kvality, tak i vzhledem k vysoké míře společenské nebezpečnosti těchto podnikatelských aktivit. Přes veškeré předchozí informace a varování ČOI se tento rizikový způsob prodeje, orientovaný na spotřebitele seniorského věku, lidi s nízkou mírou finanční gramotnosti, případně příslušníky sociálně slabých skupin, dostal do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti až díky dokumentárnímu filmu Šmejdi. Česká obchodní inspekce po celý rok pokračovala v trendu nastoupeném v roce 2011 a průběžně monitorovala a kontrolovala aktivity těch nejagresivnějších firem na trhu. V návaznosti na svá předchozí zjištění ukládala za opakovaná porušení zákonů vysoké sankce a tam, kde pokuty nevedly k nápravě, podávala živnostenským úřadům návrhy na odebrání oprávnění k podnikání. V rámci 365 kontrol zjistili inspektoři v 262 případech porušení povinností prodávajícího, nejčastěji užití nekalých obchodních praktik, včetně agresivních. V průběhu roku 2013 nabylo právní moci celkem 172 pokut ve výši přesahující 21 milionů korun, další řízení dosud nebyla ukončena.

Celá tisková zpráva s přílohou ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-02-18-tz-predvadeci-akce-2013.doc (, 57,50 KB)

2014-02-18-tz-predvadeci-akce-2013-priloha.doc (, 106,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena