Pokuty za prodej elektrospotřebičů bez označení

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)

 (Praha, 22. leden 2013)  Elektrospotřebiče jsou stanovené výrobky, na které se vztahují ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky a řada technických norem, a to vzhledem k vysoké míře rizika úrazu elektrickým proudem nebo požáru v případě, kdy nejsou dodrženy bezpečnostní standardy. Plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů výrobků sortimentu elektro dozoruje průběžně Česká obchodní inspekce. V roce 2013 zkontrolovali techničtí inspektoři v rámci 482 kontrol celkem 1104 různých modelů elektrospotřebičů, z nichž 171 vykázalo různé nedostatky, převážně v průvodní dokumentaci a povinném značení výrobků. Zákazy prodeje byly vydány na 1395 kusů výrobků v celkové hodnotě 223 183 Kč. Za porušení povinností stanovených právními předpisy uložila ČOI dosud 158 pokut ve výši přesahující 1,8 milionu korun.

Celá tisková zpráva s přílohou ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

140122-tz-elektrospotrebice-2013.doc (, 71,50 KB)

140122-tz-elektrospotrebice-2013-priloha.doc (, 172,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena