Polovina kontrolovaných textilních výrobků bez značení

(Praha, 3. červenec 2015) Výsledky kontrol České obchodní inspekce za 1. čtvrtletí prokázaly, že prodejci textilu často nabízejí výrobky, které svým značením nesplňují podmínky pro uvedení na trh, neinformují spotřebitele řádně o ceně a nevydávají jim náležitě vyplněné doklady o koupi. Tyto nedostatky se projevily v polovině kontrol úrovně nabídky a prodeje textilu a textilních výrobků,
u kterých bylo zjištěno pochybení prodávajících.
Vysoký poměr zjištění představovalo i porušení povinnosti označit textilní výrobky materiálovým složením. V průběhu celkem 972 kontrol zjistili inspektoři ČOI nedostatky ve 476 z nich.  Zákaz prodeje vydali na 1841 kusů textilu v hodnotě 418 345,50 Kč. „Za prokázaná porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo téměř 400 pokut v souhrnné výši přesahující 1,5 milionu korun. Vzhledem k vysoké míře zjištěných nedostatků budou tyto provozovny soustavně kontrolovány i nadále. Zaměříme se zejména na menší prodejny se širokým sortimentem zboží, jejichž provozovatelé nevěnují značení dodávaných textilních výrobků náležitou pozornost,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena