Pozor na neúplné reklamy na spotřebitelský úvěr!

(Praha 4. září 2015) Další kontroly České obchodní inspekce prokázaly přetrvávající nedostatky
v plnění povinností, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům úvěrů ze zákona
o spotřebitelském úvěru. Ve 2. čtvrtletí 2015 bylo ukončeno celkem 64 kontrol, zaměřených na dodržování tohoto zákona. Ve více než polovině z nich byly zjištěny nedostatky a zákon
o spotřebitelském úvěru porušila plná třetina kontrolovaných subjektů. Za prokázaná porušení závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI bylo uloženo celkem 41 pokut v souhrnné výši 1 027 500 Kč. Kromě nových kontrol u zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů budou inspektoři pokračovat v šetření dosud neukončených případů. „Zájemci o úvěr by si měli dát pozor zejména na neúplné reklamy na spotřebitelský úvěr. Varovat by je měly například nabídky spotřebitelského úvěru, které neuvádějí zřetelně a výstižně reprezentativní příklad, včetně výpůjční úrokové sazby, RPSN, celkové výše úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a dalších povinných údajů,“ doporučuje Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 „I přesto, že se v médiích téma spotřebitelských úvěrů v posledních měsících skloňuje ve všech pádech, je zjevné, že ne všechny finanční instituce dodržují platná pravidla pro poskytování úvěrů. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku porušila zákon o spotřebitelském úvěru celá třetina kontrolovaných subjektů a v Moravskoslezském a Olomouckém kraji dokonce pět ze šesti kontrol odhalily porušení zákona,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena