Pozor na neznačené náplně do e-cigaret

(Ústí nad Labem, 28. srpen 2013)  Na kuřáky, kteří se nechtějí vzdát svého požitku, ale hledají nějakou méně škodlivou alternativu, jsou zaměřeny nabídky nejrůznějších náhražek, mezi nimiž v posledních letech jasně vedou elektronické cigarety. S počtem kupujících však roste také počet stížností a podnětů ke kontrole, které Česká obchodní inspekce následně prošetřuje. „Elektronické cigarety jsou nakupovány zejména prostřednictvím e-shopů, které mnohdy nedodržují závazné předpisy. Proto ČOI spotřebitelům doporučuje, aby po převzetí objednané zásilky vždy pečlivě zkontrolovali značení tekutých náplní, tzv. ‚e-liquidů‘. Náplně bez označení nepoužívejte a vraťte je dodavateli,“ radí ing. Milan Bouša, pověřený řízením inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj.

Na základě podání spotřebitelů provedli inspektoři ČOI společně s pracovníky Inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem další z kontrol internetových obchodů. Zaměřili se na značení tekutých náplní, tzv. „e-liquidů“, do elektronických cigaret. Kontrolou dodaného zboží inspektoři zjistili, že náplně, které byly součástí objednávky ČOI, nebyly označeny stanovenými informacemi v českém jazyce ani povinnými bezpečnostními symboly v souladu s platnou legislativou (zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách). Tyto nedostatky ve značení zmíněných výrobků budou dále řešeny Českou inspekcí životního prostředí ve správním řízení.

V rámci šetření inspektoři ČOI také ověřovali, jak prodávající plní povinnosti stanovené pro provozování prostředku komunikace na dálku, e-shopu. Při kontrole „Obchodních podmínek“ zjistili, že prodávající neposkytuje spotřebiteli řádné informace týkající se platby a dopravy, jak mu ukládá občanský zákoník (§ 53 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb.) v návaznosti na ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb.). Za používání nekalé obchodní praktiky – neuvedení důležitého údaje, bude s kontrolovanou společností zahájeno správní řízení o uložení pokuty.


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena