Praktiky e-shopu Apple může prošetřit irský orgán dozoru

(Praha, 24. duben 2012) Občanské sdružení spotřebitelů TEST se obrátilo na Českou obchodní inspekci s podnětem k zahájení správního řízení se společností Apple Sales International pro podezření, že při prodeji přes internetový obchod www.apple.com/cz se dopouští protiprávního jednání, konkrétně tím, že omezuje práva spotřebitelů a nesprávně je informuje. Tato podezření ČOI shledala jako důvodná a postup společnosti v rozporu s evropskými směrnicemi o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Proto prostřednictvím systému CPC (Consumer Protection Cooperation System) tlumočila příslušnému irskému orgánu žádost o zjednání nápravy, neboť se jedná o subjekt se sídlem mimo území České republiky, tedy mimo kontrolní oprávnění ČOI.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

0424-tz-praktiky-apple-com.doc (, 37,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena