Předváděcí akce – 2015

(Praha, 4. březen 2016) Výsledky kontrol organizovaných akcí zaznamenaly dílčí úspěch, a to snížení počtu organizovaných akcí ve srovnání s rokem 2014 o třetinu, tj. z více než 27 tisíc na cca 18 tisíc oznámení. Nezměnilo se však chování některých podnikatelských subjektů, neboť nadále obcházely či dokonce vědomě porušovaly povinnosti pořadatelů předváděcích prodejních akcí. V průběhu 420 kontrol byly zjištěny nedostatky ve 339 z nich, tj. 80,7 %. Nejčastějším zjištěním bylo porušení zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s pořádáním organizovaných akcí a dále užití zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně agresivních. Konání některých organizovaných akcí nebylo České obchodní inspekci vůbec oznámeno nebo nebylo oznámeno včas a se všemi stanovenými údaji, navíc některé  firmy nekomunikovaly nejen s kontrolními pracovníky, ale ani se spotřebiteli, marně se domáhajícími práva na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. V průběhu roku nabylo právní moci celkem 258 pokut v souhrnné výši 29 562 000 Kč. „Při stanovení výše pokut byl brán zřetel na vysokou míru společenské nebezpečnosti protiprávního jednání kontrolovaných osob. Spravedlivému postihu neujdou ani prodávající, kteří používali nové formy klamání spotřebitelů, k nimž patří například příslib získání platebních karet či poukázek v hodnotě desítek tisíc korun. Ty však účastníci akcí ani po uzavření smlouvy a uhrazení požadovaných finančních částek nikdy nedostali. Novela zákona o ochraně spotřebitele proto zakazuje pořadatelům organizovaných akcí, s účinností od 28. prosince 2015, mj. převzít od spotřebitele platbu před uplynutím lhůty 7 dnů od podpisu kupní smlouvy. Zda však toto opatření přispěje ke změně chování prodávajících, ukážou až výsledky kontrol v roce 2016,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena