Předváděcí akce – 3.Q 2016

(Praha, 12. prosince 2016) Zákon o ochraně spotřebitele prošel v průběhu posledních dvou let změnami především ve prospěch seniorů, kteří jsou častými návštěvníky předváděcích akcí. Novely se konkrétně týkaly zpřísnění takové legislativy, která uložila organizátorům oznamovací povinnost a zákaz přijímání peněz na místě. Přestože Česká obchodní inspekce shledává pozitivní dopady zpřísňování dané legislativy, výsledky kontrol ve 3. čtvrtletí 2016 ukázaly, že na trhu stále působí společnosti, které na klamání seniorů a porušování zákonů postavily svoji podnikatelskou strategii. Proto i v tomto čtvrtletí bylo zjištěno porušení právních předpisů více než z 65 procent. Právní moci nabylo 51 pokut za více než 11 milionů korun. (pozn. jedná se o sankce za kontroly provedené v období 2014 – 2016). Největší pokutu v částce 2,5 milionů obdržela společnost IQ TELESHOPPING s.r.o., která porušila zákon o ochraně spotřebitele, kdy mimo jiné použila nekalé obchodní praktiky, řádně neinformovala spotřebitele o podmínkách reklamace a neoznámila nebo nepodala oznámení o konání akcí ve stanoveném termínu,  nebo oznámení neobsahovalo zákonné náležitosti, jako jsou například místa a časy konání akcí.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena