Předváděcí akce – opět nedostatky

(Praha, 12. listopad 2014) Výsledky 150 kontrol inspektorů ČOI u prodejců zboží a služeb na předváděcích akcích opět potvrdily, že oznamovací povinnosti vůči orgánu dozoru, ani informační povinnosti vůči spotřebitelům, které jim ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele, řada z nich neplní. „Oznamovací povinnosti obcházejí tím, že tyto akce prezentují jako degustaci nebo ochutnávku, či jako příležitost k výhodnému nákupu potravin, někteří prodávající utajují nejen místo a dobu konání akce, ale také svou identitu, aby se vyhnuli kontrole nebo ji znemožnili,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. Právě tato porušení zákona představovala téměř 60 % všech nedostatků, v dalších téměř 20 % případů zjistili inspektoři zakázané užití nekalých obchodních praktik.  Za tato a další porušení povinností bylo v sledovaném období pravomocně uloženo 75 pokut v celkové hodnotě 5,6 milionu korun. „Část prodávajících přesunula svoje aktivity přímo do domácností spotřebitelů, čímž je případná kontrola ještě více ztížená. Prodávající má možnost spotřebitele přesvědčovat
o výhodách nabízeného produktu, tak dlouho, až podlehne a podepíše smlouvu na zboží za desetitisíce. Odstoupit od smlouvy a získat zpět peníze se pak často neobejde bez problémů,“ varuje před neuváženým pozváním prodejců do soukromí Mojmír Bezecný.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-11-10-predvadeci-akce-kontroly.doc (, 59,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena