Předváděcí prodejní akce – dál na osobní pozvání a v utajení

(Praha, 8. červen 2015) Problematika předváděcích prodejních akcí patří také v letošním roce mezi priority kontrolní činnosti České obchodní inspekce. Nejproblémovější pořadatelé těchto akcí se sice z českého trhu stáhli, přesto však v 1. čtvrtletí nahlásilo 18 firem konání více než 7 tisíc organizovaných akcí. Ze zjištění inspektorů a podání spotřebitelů je však zřejmé, že na trhu působí i další subjekty, které konání svých akcí České obchodní inspekci neoznamují. Z výsledků kontrol rovněž vyplynulo, že se míra zjištěných nedostatků ve srovnání s předchozím rokem nesnížila a porušení zjistili inspektoři v 8 z 10 kontrol.  Právní moci nabylo v 1. čtvrtletí celkem 130 pokut v souhrnné výši přesahující  16 milionů korun. „V nadcházejícím období budou kontroly organizovaných akcí a smluv na nich uzavíraných pokračovat. Budeme při nich maximálně využívat spolupráce s dalšími orgány i informací získaných od spotřebitelů. Naším cílem je minimalizovat možnost nepoctivých podnikatelů poškozovat spotřebitele, zejména seniory, na něž uplatňují nejrůznější nekalé praktiky, a trvale postihovat všechny, kdo své předváděcí akce a informace o nich před spotřebiteli tají a jejich konání České obchodní inspekci neoznamují. Pokud však budou spotřebitelé i přes veškerá varování organizované akce stále navštěvovat a podepisovat nevýhodné smlouvy na nepotřebné zboží či služby, není příliš velká šance na vymýcení těchto nežádoucích podnikatelských aktivit,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. K tomu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dodal: „Je zjevné, že takzvaní šmejdi stále na českém trhu operují a poškozují spotřebitele, především seniory. I proto jsme do novely zákona o ochraně spotřebitele zařadili možnost, aby ČOI při předváděcích akcích mohla nahrávat průběh těchto akcí i bez souhlasu pořadatelů. Cílem je účinně čelit těmto společensky škodlivým jevům a uvést do praxe účinný nástroj, který umožní zdokumentovat klamavé či dokonce agresivní obchodní praktiky některých prodejců a zamezit tak dalšímu působení těchto prodejců.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-06-05-predvadeci-akce-1q.doc (, 63,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena