Předváděcí prodejní akce – příliš drahé výlety

(Praha, 22. květen 2012) Jakoby s příchodem jara se opět rozběhly předváděcí prodejní akce zaměřené především na seniory. Ne vždy seriózní podnikatelé lákají spotřebitele na různé poznávací a kulturní výlety spojené s „prezentací nejnovějších poznatků“ z různých oblastí. Cíl mají tyto akce zpravidla stejný: získat co nejvíce podpisů na kupní nebo úvěrové smlouvy, za něž si spotřebitel často odnáší přinejlepším průměrné zboží – ovšem za nadprůměrné ceny. Účastníci těchto akcí se nezřídka stávají obětmi nekalých obchodních praktik, kdy se nemají možnost objektivně a bez časového nátlaku rozhodnout o koupi či podpisu smlouvy. Inspektorům České obchodní inspekce se podařilo v průběhu 1. čtvrtletí t. r. navštívit 74 takovýchto předváděcích akcí. Porušení zákonných povinností podnikatelů vůči spotřebitelům bylo prokázáno v celých dvou třetinách provedených kontrol.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

0522-tz-predvadeci-akce-1q2012.doc (, 68,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena