Přes 69 % internetových cestovek napříč EU porušovalo předpisy

(Praha, 23. duben 2014)  Evropská komise zveřejnila dne 14. 4. 2014 první výsledky společné kontrolní akce SWEEP 2013, která probíhá ve členských státech EU, v Norsku a na Islandu. Vyplynulo z nich, že v první fázi kontroly 382 z 552 prověřovaných internetových stránek neodpovídalo evropskému spotřebitelskému právu. Díky opatřením přijatým zúčastněnými kontrolními orgány bylo následně opraveno 173 internetových stránek, takže celkový počet vyhovujících stránek nyní představuje 62 % všech zkontrolovaných internetových stránek, u 209 internetových stránek ještě řízení probíhá.

Hlavními zjištěnými problémy napříč EU byly chybějící povinné údaje o totožnosti obchodníků (zejména e-mailová adresa); chybějící instrukce, jak si stěžovat v případě problémů; nabízení volitelných příplatků (např. poplatek za zavazadla, pojištění, poplatek za přednostní nástup do letadla) formou opt-out bez potřeby aktivního projevu vůle spotřebitele a neuvádění celkové ceny všech služeb již v okamžiku, kdy se poprvé zobrazí hlavní prvky rezervace.

Kontroly v České republice prováděla Česká obchodní inspekce. U sedmi internetových stránek byla prověřena nabídka rezervace ubytování, u stejného počtu stránek byla zkontrolována nabídka letenek. Porušení některého z jí dozorovaných předpisů shledala ČOI v devíti případech, v sedmi jsou v této chvíli plánovány další kroky k vymáhání spotřebitelských práv.

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise (v češtině): ZDE.


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena