Při výkupu druhotných surovin se stále šidí

(Praha, 10. září 2014) Na kontrolách výkupen druhotných surovin, zahájených ve 2. čtvrtletí 2014, se podílely všechny inspektoráty ČOI a závady byly zjištěny v téměř 40 % kontrolovaných provozoven. Nejčastějším nedostatkem, s nímž se inspektoři setkali v plné čtvrtině kontrol, bylo porušení zásad poctivosti prodeje, kdy například cena vyplacená za vykoupený odpad neodpovídala. Dalším častým porušením povinností bylo zjištění, že spotřebitelé nebyli seznamováni s cenou vykupovaných surovin, a v několika případech provozovatelé sběren používali měřidla bez platného úředního ověření. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 29 pokut v celkové výši 233 000 Kč a ve 4 případech zákaz používání neověřených měřidel. Kontroly výkupen druhotných surovin budou pokračovat i ve
3. čtvrtletí.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

2014-10-09-druhotne-suroviny.doc (, 49,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena