Přívěsné motory pro rekreační plavidla se závadami

(Praha, 29. květen 2015) V rámci kontrolní akce České obchodní inspekce bylo u 4 dovozců a 8 distributorů zkontrolováno 18 typů přívěsných motorů pro rekreační plavidla. Dozorová akce byla zaměřena na jejich značení, obsah údajů a dat uváděných na štítcích motorů a v průvodní dokumentaci, tj. v Příručce pro uživatele přívěsných motorů. Závady byly zjištěny u 11 typů motorů,
tj. u více než poloviny z nich.  V pěti případech neměly např. kontrolované osoby požadované doklady k posouzení shody kompletní a technická dokumentace o emisích hluku a výfukových plynech vyžadovaná u dovozců nebyla při zahájení kontroly k dispozici.  Dočasný zákaz prodeje byl vydán na 8 typů dvoutaktních motorů jedné dovozní společnosti a dva subjekty čeká uložení pokuty ve správním řízení. I když kontrolované osoby na vyzvání požadované dokumenty doložily a zjištěné nedostatky odstranily, nelze považovat situaci na trhu s přívěsnými motory pro rekreační plavidla za uspokojivou. Proto bude Česká obchodní inspekce tento sortiment výrobků i nadále monitorovat.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena