Problém pohřebních služeb – informace a poctivost prodeje

(Praha, 16. prosinec 2015) Pohřebnictví je oblast specifických služeb, využívaných spotřebiteli ve chvílích, kdy se vyrovnávají se ztrátou svých blízkých a nedostatky tak vnímají zvláště citlivě a osobně. Oprávněně proto očekávají, že jejich požadavky budou respektovány a nesetkají se s nepoctivostí a dalšími nešvary, běžnými v jiných oblastech. O tom, že ne vždy tomu tak je, prokázali inspektoři ČOI při kontrolní akci probíhající od dubna do září, a to i přes skutečnost, že je trh v této oblasti v podstatě ustálený a nové podnikatelské subjekty vznikají pouze ojediněle. V průběhu 135 kontrol zjistili různé nedostatky v téměř 40 % z nich. Nejčastěji porušovaly kontrolované osoby zásady poctivosti prodeje a další zjištěnou závadou bylo nevystavení řádné objednávky pohřbu. Vzhledem k vysoké míře porušení lze předpokládat pokračování kontrol pohřebních služeb i v dalším roce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena